HELT NATURLIGT

For os handler en bæredygtig forretningi praktsis om sund fornuft - om at kombinere vores ansvar for at drive en lønsom virksomhed med vores ansvar for at efterlade en holdbar verden til vores børn, børnrbørn og generationerne efter dem. Dette gennemsyrer hele vores virksomhed, fra hvordan vi væleer materialer til vores produkter til vores syn på kvalitet kontra brug-og-smid-væk. 


Virksomhedssystem iht. ISO9001 kvalitet og ISO14001 miljø

Vores synspunkt er, at kvalitet og miljø hører tæt sammen. Som det første selskab i Sverige certificeredes vi i 1996 samtidigt både for kvalitet og miljø iht. ISO9001 og ISO14001. Formålet med virksomhedssystemet er at styre og udvikle vores arbejdsprocesser med målet at generere tilfredse kunder, motiverede medarbejdere og en god lønsomhed med mindst mulig miljøbelastning. Vi mærker produkter med Svanen og Godt Miljøvalg men har også lavet vores eget miljøsymbol som vi sætter på produkter, hvor vores egne miljøambitioner er gået længere og på produkter i kategorier som ellers savner miljøcertificering. Download og læs mere om vores miljøarbejde.

naturgreen_choiseVIsymbol